Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Síť pro zprávy NKI členských států o finančním řízení EU (bývalá pracovní skupina)

 
Tato síť funguje jako platforma, která má podporovat výměnu informací o finančním řízení EU a zároveň spolupráci mezi NKI Evropské unie. Snaží se poskytovat pomoc NKI, které připravují obecné evropské zprávy o finančním řízení EU. S vědomím rozdílů, které existují mezi jednotlivými národními NKI, podporuje spolupráci v dané oblasti a koordinaci koncepce auditu a usnadňuje diskusi o tom, jak připravovat zprávy EU tak, aby se posílila tvorba společných prvků v těchto zprávách (což umožní srovnání mezi členskými státy).
 
Další informace Vám poskytne:
 
Jan van den Bos, Nizozemský účetní dvůr (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Související zprávy:
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.