Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Novinky

​Hlavním účelem jarního zasedání kontaktních pracovníků je připravit příští jednání kontaktního výboru. V roce 2018 se má zasedání kontaktního výboru konat v Dubrovníku ve dnech 11-12. října a předsedat mu bude nejvyšší kontrolní instituce Chorvatska. Kontaktní pracovníci na svém zasedání v maltské Vallettě ve dnech 10.–11. května 2018 přezkoumali poslední vývoj a činnosti, jimiž se bude kontaktní výbor zabývat. Dále diskutovali o hlavním tématu letošního jednání kontaktního výboru, kterým je „Interakce s občany EU – otevření NKI“.

Kontaktní pracovníci sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí se sešli 9. května 2018. Jednali o plnění pracovního plánu sítě, budoucích činnostech a také o záležitostech spojených se správou a řízením.

Dubrovnik , 11/10/2018
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.