Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Novinky

Zveřejněním svých auditních kompendií vydává Kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států EU publikace, které mají pomoci jeho zainteresované subjekty a širší veřejnost lépe informovat o důležitých auditních činnostech.

Letošní kompendium je zaměřeno na téma kybernetické bezpečnosti, což je oblast, která byla pro naše společnosti zásadní již před rozšířením onemocnění covid-19. Tento dokument poskytuje základní informace o kybernetické bezpečnosti, hlavních strategických iniciativách a relevantních právních východiscích v EU. Rovněž ilustruje hlavní problémy, kterým EU a její členské státy čelí, jako je ohrožení práv jednotlivých občanů EU zneužitím jejích osobních údajů, riziko, že orgány veřejné správy nebudou schopny zajišťovat veřejné služby nebo se v souvislosti s kybernetickými útoky budou potýkat s omezením výkonnosti. Kompendium vychází z výsledků auditů provedených 13 nejvyššími kontrolními institucemi.

Ochrana kritických informačních systémů a digitálních infrastruktur se stala pro EU i její členské státy strategickou výzvou, jejíž význam stále roste. Otázkou již není, zda ke kybernetickým útokům dojde, ale jak a kdy se tak stane. Týká se nás to všech: jednotlivců, firem i orgánů veřejné správy.

Evropské NKI a Evropský účetní dvůr proto také v poslední době zintenzívnily svou auditní práci v oblasti kybernetické bezpečnosti, se zvláštním důrazem na ochranu údajů, připravenost systémů na kybernetické útoky a ochranu zásadně důležitých systémů veřejných služeb. To je nutno zasadit do kontextu, v němž se EU usiluje stát nejbezpečnějším digitálním prostředím na světě.

Auditní kompendium o kybernetické bezpečnosti 

17/12/2020
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.