Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Prohlášení

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018)


o nedostatcích v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a provádění auditu mechanismu pro dohled nad bankami v eurozóně
25/09/2015

Prohlášení kontaktního výboru přijaté v roce 2015


Zajištění plně kontrolovatelného, odpovědného a účinného mechanismu bankovního dohledu po zavedení jednotného mechanismu dohledu
11/06/2013

Prohlášení kontaktního výboru přijaté v roce 2013


Důležitost vhodných mechanismů kontroly a vyvozování odpovědnosti pro hospodářskou a měnovou unii a pro správu ekonomických záležitostí EU
14/10/2011

Prohlášení kontaktního výboru přijaté v roce 2011


Prohlášení určené Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropské komisi a parlamentům a vládám členských států EU


Vyhledat


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.