No

​Zvláštní skupina zkoumající možnosti spolupráce s Eurostatem a národními statistickými úřady (NSÚ) byla založena v říjnu 2011 a společně jí předsedaly nejvyšší kontrolní instituce Dánska a Polska. Jejím hlavním cílem bylo určit oblasti, ve kterých NKI, Eurostat a národní statistické úřady mohou spolupracovat, a dále poskytovat poradenství ke konkrétním opatřením. Mezi činnosti této skupiny patřilo vypracování dotazníku, jehož prostřednictvím se shromažďují informace o aktuální situaci ve vztazích mezi NKI a NSÚ, a také navazování kontaktů s národními statistickými úřady k výměně názorů o možné spolupráci. Na zasedání v Kodani v červnu 2012 zvláštní skupina diskutovala za účasti zástupců Eurostatu a dánského NSÚ o výsledcích dotazníku i o právních předpisech a možných formách spolupráce. Zvláštní skupina pro statistiku informovala o výsledcích své práce na zasedání kontaktního výboru v roce 2012. Předložením podkladové zprávy a usnesením o spolupráci nejvyšších kontrolních institucí s Eurostatem a národními statistickými úřady (CC-R-2012-2) ukončila zvláštní skupina svou činnost.

Další informace Vám poskytne:

Nanna Henning (spolupředsedající), Nejvyšší kontrolní úřad Dánska (nh@rigrevisionen.dk)

Jacek Mazur (spolupředsedající), Nejvyšší kontrolní úřad Polska (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)

Související zprávy:

  • Background report to the Resolution of the Contact Committee Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions

    In October 2011, the Contact Committee of the Heads of EU SAIs set up a Task Force to explore the possibilities for cooperation with Eurostat and National Statistical Institutions (NSIs). The Task Force was established on the basis of the Contact Committee’s efforts to ensure efficient public auditing in response to the financial and economic crisis and highlighting the importance of reliable and timely information (including statistics) on the use of public funds. The Contact Committee asked the Task Force to report on the results of its work at the next CC meeting in 2012 (CC-R-2011-06)
    Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)