Pracovní skupina byla ustavena v roce 2015 a jejím cílem je přezkoumat a posoudit silné a slabé stránky spolupráce kontaktního výboru. Pracovní skupina tak vyhodnotí, kde jsou z hlediska co nejefektivnější spolupráce kontaktního výboru největší rezervy a pro řešení daných oblastí připraví návrhy a určí další kroky.
 
 Máte-li zájem o další informace, pište prosím na tuto adresu: liaison.officer@eca.europa.eu.​