Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Pracovní skupina pro posouzení rámce pro spolupráci kontaktního výboru

Pracovní skupina byla ustavena v roce 2015 a jejím cílem je přezkoumat a posoudit silné a slabé stránky spolupráce kontaktního výboru. Pracovní skupina tak vyhodnotí, kde jsou z hlediska co nejefektivnější spolupráce kontaktního výboru největší rezervy a pro řešení daných oblastí připraví návrhy a určí další kroky.
 
 Máte-li zájem o další informace, pište prosím na tuto adresu: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.