Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro posouzení rámce pro spolupráci kontaktního výboru

Pracovní skupina byla ustavena v roce 2015 a jejím cílem je přezkoumat a posoudit silné a slabé stránky spolupráce kontaktního výboru. Pracovní skupina tak vyhodnotí, kde jsou z hlediska co nejefektivnější spolupráce kontaktního výboru největší rezervy a pro řešení daných oblastí připraví návrhy a určí další kroky.
 
 Máte-li zájem o další informace, pište prosím na tuto adresu: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.