Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Zvláštní skupina pro úkoly a úlohu externí veřejné kontroly s ohledem na aktuální vývoj správy ekonomických záležitostí v Evropské unii

V roce 2012 pověřil kontaktní výbor zvláštní skupinu, aby vypracovala zprávu o úkolech a úloze NKI s ohledem na aktuální vývoj v EU. Kromě zkoumání zásadních otázek byla zvláštní skupina požádána, aby se zabývala předpoklady pro účinné plnění těchto úloh a požadavky na nezávislost, účinnost a důvěryhodnost NKI. Cílem je, aby byl kontaktní výbor schopen přispívat co nevhodněji a nejúčinněji k legislativnímu procesu, pravděpodobně v poradenské roli, a využívat přitom předností a zkušeností kontaktního výboru a jeho členských organizací.
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.