Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Pracovní skupina pro společné auditorské standardy a srovnatelná kritéria auditu na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů uzpůsobených podmínkám Evropské unie

Pracovní skupinu pro společné auditorské standardy založil v roce 2006 kontaktní výbor a pověřil ji specifickou úlohou vytvořit společné auditorské standardy a srovnatelná kritéria auditu na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů uzpůsobených podmínkám Evropské unie.
 
Cílem pracovní skupiny bylo v první řadě zvýšit u NKI porozumění přístupu k výkladu a uplatňování mezinárodních auditorských standardů se zvláštním zřetelem na určená specifika EU. Při své činnosti skupina plně zohledňovala probíhající práci výboru pro profesní standardy a podvýborů založených INTOSAI na vytvoření mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. Pracovní skupina ve své práci vycházela z nejdůležitějších společných auditorských standardů. Vystupovala jako profesní fórum sloužící ke shromažďování, prezentaci a kompilaci auditních výsledků, zkušeností a případových studií.
 
Výsledkem činnosti pracovní skupiny byly informační dokumenty o postupech jednotlivých NKI při auditu finančních prostředků / politik EU v rámci standardů INTOSAI, týkající se zejména mapování mandátů a auditních činností NKI, a dále dokument o „auditu souladu s předpisy“ a dokument o „auditu výkonnosti“. Každý z těchto dokumentů byl uvozen preambulí.
 
Tato iniciativa přispěla k dalšímu posílení spolupráce mezi jednotlivými NKI v oblasti auditu finančních prostředků EU a lepšího vyvozování odpovědnosti za tyto finanční prostředky, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství. NKI členských zemí EU poskytla příklady praxe výkladu a uplatňování mezinárodních auditních standardů v v kontextu EU. Kontaktní výbor se rozhodl činnost pracovní skupiny ukončit v říjnu 2010.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Christophe Perron, Evropský účetní dvůr (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Související zprávy:
 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.