Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro společné auditorské standardy a srovnatelná kritéria auditu na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů uzpůsobených podmínkám Evropské unie

Pracovní skupinu pro společné auditorské standardy založil v roce 2006 kontaktní výbor a pověřil ji specifickou úlohou vytvořit společné auditorské standardy a srovnatelná kritéria auditu na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů uzpůsobených podmínkám Evropské unie.
 
Cílem pracovní skupiny bylo v první řadě zvýšit u NKI porozumění přístupu k výkladu a uplatňování mezinárodních auditorských standardů se zvláštním zřetelem na určená specifika EU. Při své činnosti skupina plně zohledňovala probíhající práci výboru pro profesní standardy a podvýborů založených INTOSAI na vytvoření mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. Pracovní skupina ve své práci vycházela z nejdůležitějších společných auditorských standardů. Vystupovala jako profesní fórum sloužící ke shromažďování, prezentaci a kompilaci auditních výsledků, zkušeností a případových studií.
 
Výsledkem činnosti pracovní skupiny byly informační dokumenty o postupech jednotlivých NKI při auditu finančních prostředků / politik EU v rámci standardů INTOSAI, týkající se zejména mapování mandátů a auditních činností NKI, a dále dokument o „auditu souladu s předpisy“ a dokument o „auditu výkonnosti“. Každý z těchto dokumentů byl uvozen preambulí.
 
Tato iniciativa přispěla k dalšímu posílení spolupráce mezi jednotlivými NKI v oblasti auditu finančních prostředků EU a lepšího vyvozování odpovědnosti za tyto finanční prostředky, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství. NKI členských zemí EU poskytla příklady praxe výkladu a uplatňování mezinárodních auditních standardů v v kontextu EU. Kontaktní výbor se rozhodl činnost pracovní skupiny ukončit v říjnu 2010.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Christophe Perron, Evropský účetní dvůr (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Související zprávy:
 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.