Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Pracovní skupina pro otázky deficitu veřejné kontroly

 
Jak státy eurozóny, tak státy mimo eurozónu nesmí podceňovat dopad současné finanční a ekonomické krize. K tomu patří i role nejvyšších kontrolních institucí, pokud jde o kontrolu (nových) mechanismů, opatření a nástrojů, které se v EU pro boj s krizí vytvořily. Kontaktní výbor přijal návrh NKI Nizozemska a na svém zasedání ve dnech 13. a 14. října 2011 rozhodl o zřízení pracovní skupiny pro otázky deficitu veřejné kontroly (usnesení kontaktního výboru CC-R-2011-05).
 
Pracovní skupina byla pověřena realizací pilotní studie, v rámci které byla orgánům finančního dohledu zaslána žádost o informace s cílem zjistit možné nedostatky ve veřejné kontrole, jíž je příslušná NKI pověřena, a v právech na přístup k informacím. Kontaktní výbor si vyžádal, aby jej pracovní skupina o výsledcích pilotní studie informovala na jeho dalším zasedání v roce 2012.
 
Tuto pracovní skupinu koordinovala NKI Nizozemska. Pilotní studii provedlo 13 národních NKI a Evropský účetní dvůr. V říjnu 2012 byla předložena závěrečná zpráva, kterou kontaktní výbor schválil (usnesení kontaktního výboru CC-R-2012-03).
 
Další informace Vám poskytne:
 
Peter van Roozendaal, Nizozemský účetní dvůr (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Související zprávy:
 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.