Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek / Aktualizační pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek

V roce 2004 kontaktní výbor zřídil pracovní skupinu, jejímž cílem bylo vytvořit a spravovat internetovou stránku zaměřenou na audit zadávání veřejných zakázek.
 
Pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek dosud vytvořila:
  • kontrolní seznamy pro finanční audit veřejných zakázek, 
  • průvodce pravidly pro zadávání veřejných zakázek v EU a relevantními rozsudky ESD,
  • klíčové otázky formulované jako referenční body pro auditory, kteří hodnotí výkonnost zadávání veřejných zakázek u subjektů veřejného sektoru,
  • shrnutí relevantních zpráv vydaných NKI.
 
Pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek splnila svůj mandát v roce 2008. Po ukončení její činnosti byla z pověření kontaktního výboru v roce 2008 ustavena aktualizační pracovní skupina pro zadávání veřejných zakázek, která aktualizovala výsledky a údaje, jež byly výstupem činnosti původní pracovní skupiny pro zadávání veřejných zakázek. Aktualizační skupina splnila svůj mandát v roce 2010. Aktualizované výsledky a údaje byly umístěny na internetovou stránku kontaktního výboru, kde jsou nyní k dispozici veřejnosti.
 
Další informace Vám poskytne:
 
Franz Wascotte (spolupředseda), Belgický účetní dvůr (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kosová (spolupředsedkyně), Účetní dvůr Slovinské republiky (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Související zprávy:
 
 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.