Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Pracovní skupina pro strukturální fondy

 
V roce 2000 kontaktní výbor zřídil pracovní skupinu, která měla dohlížet na paralelní studie o řízení strukturálních fondů v členských státech. Účelem těchto studií bylo získat přesný, správný a zdokumentovaný popis postupů používaných v členských státech při správě a kontrole strukturálních fondů. Pracovní skupina provedla průzkum strukturálních fondů EU (2000–2006) a v roce 2002 o tom předložila zprávu.
 
V roce 2002 pokračovala v práci jako pracovní skupina pro strukturální fondy I. Soustředila se na provádění paralelního auditu mechanismů pro zajištění náležité auditní stopy, včetně 5 % kontrol vyžadovaných nařízením Rady č. 1260/1999 a nařízením Komise č. 438/2001. V roce 2004 byla předložena příslušná zpráva.
 
V roce 2004 dostala pracovní skupina nový mandát (strukturální fondy II) a pokračovala ve své práci kratším, zacíleným přezkumem procesů pro identifikaci, hlášení a následné kontroly nesrovnalostí. Zpráva z tohoto přezkumu byla předložena v roce 2006.
 
V roce 2006 kontaktní výbor uložil pracovní skupině pro strukturální fondy III, aby pokračovala ve svých přezkumech strukturálních fondů a konkrétně aby provedla audit výkonnosti (výstup/účelnost) programů strukturálních fondů v oblasti zaměstnanosti a/nebo životního prostředí. Výsledná zpráva byla předložena v roce 2008.
 
V roce 2008 kontaktní výbor pověřil pracovní skupinu pro strukturální fondy IV, aby provedla přezkum zacílený na „náklady kontrol“ (mohl by zahrnovat i využití technické pomoci pro kontroly strukturálních fondů). Příslušná zpráva byla předložena v roce 2011.
 
V roce 2011 pověřil kontaktní výbor pracovní skupinu pro strukturální fondy V, aby provedla přezkum zaměřený na „zjednodušení právních předpisů pro strukturální fondy“. V roce 2013 byla předložena zpráva.
 
V roce 2013 kontaktní výbor uložil pracovní skupině pro strukturální fondy VI, aby pokračovala v přezkumu strukturálních fondů a aby provedla paralelní audit zaměřený na „analýzu chyb při zadávání veřejných zakázek u programů v rámci strukturálních fondů“. V roce 2015 byla předložena zpráva.
 
Další informace Vám poskytne:
 
 

Související zprávy:
 
 

 

13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.