No

​V roce 2000 kontaktní výbor zřídil pracovní skupinu, která měla dohlížet na paralelní studie o řízení strukturálních fondů v členských státech. Účelem těchto studií bylo získat přesný, správný a zdokumentovaný popis postupů používaných v členských státech při správě a kontrole strukturálních fondů. Pracovní skupina provedla průzkum strukturálních fondů EU (2000–2006) a v roce 2002 o tom předložila zprávu.

V roce 2002 pokračovala v práci jako pracovní skupina pro strukturální fondy I. Soustředila se na provádění paralelního auditu mechanismů pro zajištění náležité auditní stopy, včetně 5 % kontrol vyžadovaných nařízením Rady č. 1260/1999 a nařízením Komise č. 438/2001. V roce 2004 byla předložena příslušná zpráva.

V roce 2004 dostala pracovní skupina nový mandát (strukturální fondy II) a pokračovala ve své práci kratším, zacíleným přezkumem procesů pro identifikaci, hlášení a následné kontroly nesrovnalostí. Zpráva z tohoto přezkumu byla předložena v roce 2006.

V roce 2006 kontaktní výbor uložil pracovní skupině pro strukturální fondy III, aby pokračovala ve svých přezkumech strukturálních fondů a konkrétně aby provedla audit výkonnosti (výstup/účelnost) programů strukturálních fondů v oblasti zaměstnanosti a/nebo životního prostředí. Výsledná zpráva byla předložena v roce 2008.

V roce 2008 kontaktní výbor pověřil pracovní skupinu pro strukturální fondy IV, aby provedla přezkum zacílený na „náklady kontrol“ (mohl by zahrnovat i využití technické pomoci pro kontroly strukturálních fondů). Příslušná zpráva byla předložena v roce 2011.

V roce 2011 pověřil kontaktní výbor pracovní skupinu pro strukturální fondy V, aby provedla přezkum zaměřený na „zjednodušení právních předpisů pro strukturální fondy“. V roce 2013 byla předložena zpráva.

V roce 2013 kontaktní výbor uložil pracovní skupině pro strukturální fondy VI, aby pokračovala v přezkumu strukturálních fondů a aby provedla paralelní audit zaměřený na „analýzu chyb při zadávání veřejných zakázek u programů v rámci strukturálních fondů“. V roce 2015 byla předložena zpráva.

In 2015, the Contact Committee mandated the Working Group to continue its work and to carry out a parallel audit on “The contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 strategy in the areas of education and/or employment”. A report was submitted in 2017.​

Další informace Vám poskytne:

Související zprávy: