Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Home


Nedávno zveřejněné

29/04/2020

Auditní kompendium - Veřejné zdraví

Kompendium uvádí některé základní informace týkající se veřejného zdraví, příslušných předpisů, hlavních cílů a souvisejících povinností na úrovni členských států i na úrovni EU. Rovněž se zabývá hlavními výzvami, s nimiž se EU a členské státy v této oblasti potýkají. Provádět audit v oblasti veřejného zdraví je složité. Vysoký počet auditů z uplynulých let nicméně odráží velký význam této domény pro občany EU.
Czech Auditní kompendium - Veřejné zdraví 9 MB |  

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018)

o nedostatcích v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a provádění auditu mechanismu pro dohled nad bankami v eurozóně
Czech Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018) 323 KB |  


Procházet publikace


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.