Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Home


Nedávno zveřejněné

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018)

o nedostatcích v oblasti vyvozování odpovědnosti vůči veřejnosti a provádění auditu mechanismu pro dohled nad bankami v eurozóně
Czech Prohlášení Kontaktního výboru EU (CC 1/2018) 323 KB |  

28/06/2018

Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce

Kontaktní výbor (KV) vydává nový druh publikace – auditní kompendium –, které má posílit informování zainteresovaných osob a širší veřejnosti o důležitých auditních zjištěních. První kompendium je věnováno vysoce aktuálnímu tématu nezaměstnanosti mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce. Vychází z auditních zpráv, které v letech 2013 až 2017 vypracovalo 14 členů KV.
Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z hlavních témat většiny členských států EU a evropských orgánů a institucí. V roce 2016 nemohly najít práci více než 4 miliony mladých Evropanů a podíl těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je nadále vysoký. Členové KV usilují na národní a nadnárodní úrovni o to, aby finanční prostředky určené na boj proti nezaměstnanosti mladých lidí byly využívány účinně.
Kompendium je k dispozici ve 24 jazycích EU na této internetové stránce.
Czech Auditní kompendium Kontaktního výboru – Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trhu práce 2 MB |  


Procházet publikace


Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.