EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Netværk af landbrugseksperter

 

Efter reformen af den fælles landbrugspolitik i 2004 skabte usikkerheden om, hvordan den nye politik ville blive implementeret, og de komplekse forhold i forbindelse hermed et behov for en kritisk gennemgang af de eksisterende revisionsmetoder. På baggrund heraf godkendte Kontaktkomitéen, at der blev oprettet et uformelt informationsnetværk mellem de direkte berørte parter. Formålet med netværket er at udveksle oplysninger mellem de nationale OR og Revisionsretten, så deltagerne kan få en bedre forståelse af den nye politik og de nødvendige revisionsmetoder.
 
Netværket afholdt et seminar i 2006. I en rundspørge i 2010 udtrykte deltagerne i netværket ønske om, at det blev opretholdt og videreudviklet. Et resultat heraf var Kontaktkomitéens og EUROSAI’s fælles uddannelsesarrangement, som blev afholdt i oktober 2010 i Prag.
 
Yderligere oplysninger:
 
Michal Machowski, Den Europæiske Revisionsret (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret