EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Indledning

​​​Formændene for OR mødes mindst én gang årlig for at drøfte yderligere forbedringer af samarbejdet. Deres møder tilrettelægges af kontaktpersonerne, hvis opgaver også omfatter koordinering af planlægningen af Revisionsrettens revisioner i medlemsstaterne, koordinering af arbejdsgruppernes aktiviteter vedrørende specifikke revisionsspørgsmål og regelmæssig udveksling af generelle oplysninger.

 

Kontaktkomitéen: Oversigt over allerede afholdte og kommende møder

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugal
2011 Den Europæiske Revisionsret
2010 Den Europæiske Revisionsret (med Frankrig som formand)
2009 Budapest, Ungarn
2008 Den Europæiske Revisionsret
2007 Helsingfors, Finland
2006 Warszawa, Polen
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret