EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Netværk om revision af finanspolitik

 

 
Netværket om revision af finanspolitik blev oprettet i 2008 og byggede på et forslag om en fælles aktivitet fremlagt af OR i Finland og Sverige.
 
Formålet med netværket er at forbedre metodologi og praksis i forbindelse med revision af det finanspolitiske område ved at anvende bedste praksis og udveksling af oplysninger mellem OR, der beskæftiger sig med dette område. Det anses for at være af afgørende vigtighed, at der oprettes et netværk af aktører, og at der udveksles oplysninger med OR, der er berørt af dette emne.
 
Netværkets aktiviteter omfatter benchmarking (bedste praksis, dataindsamling), informationsdeling og organisering af workshopper og seminarer for at udbrede de disponible oplysninger om emner relateret til finanspolitik revision.
 
Yderligere oplysninger:
 
Matti Okko, det overordnede revisionsorgan i Finland,
 
 
 
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret