EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Netværk om revision af Lissabonstrategien/Europa 2020-strategien

 
Netværket blev oprettet i 2008 som et forum til at bistå OR med at vurdere foranstaltninger i Lissabonstrategien/Europa 2020-strategien både på nationalt og på europæisk niveau og til at samordne indsatsen på dette område.
 
Netværket bistår revisorer med at udveksle erfaringer og oplysninger om de strategier, OR har valgt, bedste praksis, revisionsmetoder og anvendte teknikker. Netværket samarbejder mest online, men kan også organisere specialiserede workshopper.
 
Yderligere oplysninger:
 
Ana Furtado, det overordnede revisionsorgan i Portugal 
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret