EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Netværket om nationale OR’s rapporter om EU’s økonomiske forvaltning (tidligere arbejdsgruppe)

 
Netværket fungerer som et forum, der fremmer udveksling af oplysninger om EU’s økonomiske forvaltning og samarbejdet mellem EU’s OR. Det bestræber sig på at bistå OR, der udarbejder generelle EU-rapporter om EU’s økonomiske forvaltning. Under hensyntagen til forskellene mellem de nationale OR fremmer det samarbejde på området og samordningen af revisionsmetoder og drøftelse af, hvad der kan gøres i og med (generelle) EU-rapporter for at styrke udviklingen af fælles elementer i disse rapporter (hvorved det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem landene).
 
Yderligere oplysninger:
 
Jan van den Bos, det overordnede revisionsorgan i Nederlandene (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

 
Relaterede rapporter:
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret