EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Netværket om nationale OR’s rapporter om EU’s økonomiske forvaltning (tidligere arbejdsgruppe)

 
Netværket fungerer som et forum, der fremmer udveksling af oplysninger om EU’s økonomiske forvaltning og samarbejdet mellem EU’s OR. Det bestræber sig på at bistå OR, der udarbejder generelle EU-rapporter om EU’s økonomiske forvaltning. Under hensyntagen til forskellene mellem de nationale OR fremmer det samarbejde på området og samordningen af revisionsmetoder og drøftelse af, hvad der kan gøres i og med (generelle) EU-rapporter for at styrke udviklingen af fælles elementer i disse rapporter (hvorved det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem landene).
 
Yderligere oplysninger:
 
Jan van den Bos, det overordnede revisionsorgan i Nederlandene (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

 
Relaterede rapporter:
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret