EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Nyheder

​Hovedformålet med kontaktpersonernes forårsmøde er at forberede det næste møde i Kontaktkomitéen. I 2018 afholdes Kontaktkomitéens møde i Dubrovnik den 11.-12. oktober under ledelse af Kroatiens overordnede revisionsorgan. På mødet i Valletta på Malta den 10.-11. maj 2018 gennemgik kontaktpersonerne den seneste udvikling og de seneste aktiviteter med henblik på forelæggelse for Kontaktkomitéen. Kontaktpersonerne drøftede endvidere det vigtigste emne for dette års møde i Kontaktkomitéen, nemlig "Interaction with EU citizens - opening SAIs" (interaktion med EU-borgerne - åbning af OR'erne).

Kontaktpersonerne i netværket af OR'er i kandidatlande og potentielle kandidatlande til medlemskab af EU mødtes den 9. maj 2018. De drøftede gennemførelsen af netværkets arbejdsplan, fremtidige aktiviteter samt ledelsesrelaterede spørgsmål.

Dubrovnik , 11/10/2018
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret