EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Nyheder

Kontaktkomitéen for EU's Overordnede Revisionsorganer (OR'er) offentliggør revisionskompendier for at styrke kommunikationen vedrørende relevant revisionsarbejde over for sine interessenter og den brede offentlighed.

Dette års kompendium omhandler cybersikkerhed, et emne, der allerede var afgørende for vores samfund før covid-19-udbruddet. Kompendiet giver baggrundsoplysninger om cybersikkerhed, de vigtigste strategiske initiativer og de relevante retsgrundlag i EU. Det beskriver også de vigtigste af de udfordringer, EU og medlemsstaterne står over for, f.eks. trusler mod individuelle EU-borgeres rettigheder som følge af misbrug af personoplysninger og risikoen for, at institutioner ikke kan levere grundlæggende offentlige tjenester, eller at deres leveringsevne begrænses, efter cyberangreb. Kompendiet bygger på resultater af revisioner udført af 13 OR'er.

Det er blevet en stadig voksende strategisk udfordring for EU og medlemsstaterne at beskytte kritiske informationssystemer og digitale infrastrukturer mod cyberangreb. Spørgsmålet er ikke længere, om cyberangreb vil finde sted, men hvordan og hvornår de vil finde sted. Vi er alle berørt som enkeltpersoner, virksomheder og offentlige myndigheder.

EU-medlemsstaternes OR'er og Revisionsretten har derfor intensiveret deres revisionsarbejde vedrørende cybersikkerhed, med særligt fokus på databeskyttelse, systemers parathed i tilfælde af cyberangreb og beskyttelsen af grundlæggende offentlige forsyningssystemer. Dette skal ses i lyset af, at EU sigter mod at blive verdens sikreste digitale miljø.

Revisionskompendiet om cybersikkerhed 

17/12/2020
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret