EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Taskforcen for vurdering af kontaktkomitéens samarbejdsramme

Taskforcen blev oprettet i 2015 med henblik på at få styrkerne og svaghederne ved kontaktkomitéens samarbejde gennemgået og vurderet. I den forbindelse vil taskforcen vurdere, hvori udfordringerne for en optimering af effektiviteten af kontaktkomitéens samarbejde består, og den vil stille forslag til, hvordan disse udfordringer skal tages op, og hvordan de næste skridt fastlægges.
 
For yderligere oplysninger bedes De kontakte liaison.officer@eca.europa.eu.​
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret