EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Arbejdsgruppen om underskud på området offentlig revision

 
Effekten af den nuværende finansielle og økonomiske krise må ikke undervurderes, hverken for landene i euroområdet eller for landene uden for euroområdet, og krisens betydning for den rolle, OR spiller i forbindelse med revision af (nye) ordninger, foranstaltninger og instrumenter, der udvikles i EU for at imødegå krisen, må heller ikke undervurderes. Kontaktkomitéen fulgte et forslag fra det overordnede revisionsorgan i Nederlandene og vedtog på sit møde den 13. og 14. oktober 2011, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe om underskud på området offentlig revision (Kontaktkomitéens beslutning CC-R-2011-05).
 
Arbejdsgruppen fik til opgave at gennemføre en pilotundersøgelse, der gik ud på at indhente oplysninger fra de finansielle tilsynsmyndigheder for at finde frem til områder med potentielt underskud af offentlig revision, der har relation til OR’s opfyldelse af deres mandat, og ret til adgang til oplysninger. Kontaktkomitéen bad arbejdsgruppen om at rapportere om resultaterne af pilotundersøgelsen på det følgende møde i 2012.
 
Det overordnede revisionsorgan i Nederlandene stod for koordineringen af denne arbejdsgruppe. 13 OR og Den Europæiske Revisionsret gennemførte pilotundersøgelsen. I oktober 2012 blev den endelige rapport forelagt, og der blev fremsat en beslutning, som blev vedtaget af Kontaktkomitéen (Kontaktkomitéens beslutning CC-R-2012-03).
 
Yderligere oplysninger:
 
Peter van Roozendaal, det overordnede revisionsorgan i Nederlandene (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Relaterede rapporter:
 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret