EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Arbejdsgruppen om Offentlige Indkøb/Opdateringsgruppen vedrørende Offentlige Indkøb

I 2004 oprettede Kontaktkomitéen en arbejdsgruppe, der skulle udvikle og styre en hjemmeside med oplysninger om revision af offentlige indkøb.
 
Arbejdsgruppen om Offentlige Indkøb udarbejdede:
  • tjeklister til brug ved finansiel revision af indkøb
  • en vejledning i EU’s indkøbsregler og om EF-Domstolens relevante domme
  • centrale spørgsmål som referenceoplysninger til brug for revisorer, der evaluerer indkøbsfunktionen i offentlige organer
  • resuméer af relevante rapporter offentliggjort af OR.
 
Arbejdsgruppen om Offentlige Indkøb fuldførte sit mandat i 2008. Efter nedlæggelsen fik en opdateringsgruppe vedrørende offentlige indkøb mandat af 2008-Kontaktkomitéen til at opdatere resultater og data, som den tidligere arbejdsgruppe havde produceret. Opdateringsgruppen fuldførte sit mandat i 2010. De opdaterede resultater og data er offentligt tilgængelige.
 
Yderligere oplysninger:
 
Franz Wascotte (medformand), det overordnede revisionsorgan i Belgien (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kos (medformand), det overordnede revisionsorgan i Slovenien (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Relaterede rapporter:
 
 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret