EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Arbejdsgruppen om Strukturfondene

I 2000 oprettede Kontaktkomitéen en arbejdsgruppe, der skulle overvåge de parallelle studier af forvaltningen af strukturfondene i medlemsstaterne. Formålet med studierne var at opnå en nøjagtig, korrekt og veldokumenteret beskrivelse af medlemsstaternes procedurer for forvaltning og kontrol af strukturfondene. Arbejdsgruppen gennemførte en grundig undersøgelse af EU’s strukturfonde (2000-2006) og fremlagde en rapport i 2002.
 
I 2002 fortsatte arbejdsgruppen sit arbejde som “Arbejdsgruppen om Strukturfonde I” med det mål at udføre en parallel revision af ordninger, der skulle sikre et tilstrækkeligt revisionsspor, herunder den kontrol af mindst 5 % af ansøgningerne, som er fastsat i Rådets forordning 1260/1999 og Kommissionens forordning 438/2001. Der blev fremlagt en rapport i 2004.
 
I 2004 fik arbejdsgruppen et nyt mandat (strukturfondene II), så den kunne fortsætte sit arbejde og foretage en kort, målrettet gennemgang af procedurerne for identificering, rapportering og opfølgning af uregelmæssigheder. Der blev fremlagt en rapport i 2006.
 
I 2006 gav Kontaktkomitéen Arbejdsgruppen om Strukturfondene III til opgave at fortsætte gennemgangen af strukturfondsrelaterede spørgsmål og specifikt at udføre en revision af resultaterne (output/effektivitet) af strukturfondsprogrammerne på områderne beskæftigelse og/eller miljø. Der blev fremlagt en rapport i 2008.
 
I 2008 gav Kontaktkomitéen Arbejdsgruppen om Strukturfondene IV mandat til at fortsætte sit arbejde og foretage en målrettet gennemgang af ”kontrolomkostningerne” (eventuelt omfattende brug af teknisk bistand til kontrollen af strukturfondene) Der blev fremlagt en rapport i 2011.
 
I 2011 gav Kontaktkomitéen Arbejdsgruppen om Strukturfondene V mandat til at fortsætte sit arbejde med en fokuseret gennemgang af ”Forenklingen af forordningerne om strukturfondene”. Der blev fremlagt en rapport i 2013.
 
I 2013 gav Kontaktkomitéen Arbejdsgruppen om Strukturfondene VI til opgave at fortsætte gennemgangen af strukturfondene og at udføre en parallel revision af "Analyse af fejlene i forbindelse med offentlige indkøb under strukturfondsprogrammer". Der blev forelagt en rapport i 2015. 
 
I 2015 gav Kontaktkomitéen arbejdsgruppen mandat til at fortsætte sit arbejde og gennemføre en parallel revision vedrørende "strukturfondenes bidrag til Europa 2020-strategien på områderne uddannelse og/eller beskæftigelse". Der blev fremlagt en rapport i 2017.
  
Yderligere oplysninger:
 

Relaterede rapporter:
 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret