EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Arbejdsgruppen om Merværdiafgift

Arbejdsgruppen om Merværdiafgift blev oprettet som et forum for udveksling af erfaringer om, hvordan momssystemet fungerer i EU, med særligt fokus på:
  • generelle udviklinger på momsområdet
  • administrativt samarbejde medlemsstaterne imellem
  • måling af momstab som følge af svig og vurdering af effektiviteten af politikker for bekæmpelse af svig
  • håndtering af momssvig inden for Fællesskabet
  • tilsyn med udviklingen på momsområdet
  • fremme af samarbejde om momsrevision.
 
Yderligere oplysninger:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​​
 

Relaterede rapporter:
 
 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret