EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Home


Offentliggjort for nylig

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

EU-Kontaktkomitéens erklæring (CC 1/2018)

om mangler i ansvarligheds- og revisionsordningerne vedrørende tilsynsmekanismen for banker i euroområdet
Danish EU-Kontaktkomitéens erklæring (CC 1/2018) 152 KB |  

28/06/2018

Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet

Kontaktkomitéens revisionskompendier er en ny type publikation, som Kontaktkomitéen vil bruge til at styrke kommunikationen af relevante revisionsbudskaber til sine interessenter og den brede offentlighed. Dette første kompendium omhandler det meget aktuelle emne ungdomsarbejdsløshed og unges integration på arbejdsmarkedet. Det bygger på revisionsberetninger, som 14 af Kontaktkomitéens medlemmer udarbejdede mellem 2013 og 2017.
Ungdomsarbejdsløsheden står øverst på dagsordenen i de fleste af EU's medlemsstater og EU's institutioner. I 2016 kunne over 4 millioner unge europæere ikke finde arbejde, og den andel, der oplever langtidsarbejdsløshed, er fortsat høj. Kontaktkomitéens medlemmer ønsker at sikre, at de midler, der bliver brugt til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed på nationalt og overnationalt niveau, bliver brugt effektivt.
Kompendiet foreligger på 24 EU-sprog på dette websted.
Danish Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet 2 MB |  


Brows publikationer


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret