EU's cookielov
Hvis du ønsker at besøge dette websted, meddeles det dig hermed i overensstemmelse med EU's direktiv 2009/136/EF, at der vil blive aktiveret en cookie, når du åbner systemet. Hvis du ikke kan godkende det, så gå ikke ind på webstedet. Den omtalte cookie bruges til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data. Den slettes efter ét år.

Home


Offentliggjort for nylig

28/06/2018

Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet

Kontaktkomitéens revisionskompendier er en ny type publikation, som Kontaktkomitéen vil bruge til at styrke kommunikationen af relevante revisionsbudskaber til sine interessenter og den brede offentlighed. Dette første kompendium omhandler det meget aktuelle emne ungdomsarbejdsløshed og unges integration på arbejdsmarkedet. Det bygger på revisionsberetninger, som 14 af Kontaktkomitéens medlemmer udarbejdede mellem 2013 og 2017.
Ungdomsarbejdsløsheden står øverst på dagsordenen i de fleste af EU's medlemsstater og EU's institutioner. I 2016 kunne over 4 millioner unge europæere ikke finde arbejde, og den andel, der oplever langtidsarbejdsløshed, er fortsat høj. Kontaktkomitéens medlemmer ønsker at sikre, at de midler, der bliver brugt til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed på nationalt og overnationalt niveau, bliver brugt effektivt.
Kompendiet foreligger på 24 EU-sprog på dette websted.
Danish Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen - Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet 2 MB |  

13/04/2018

Status Outline - October 2017

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
English Status Outline - October 2017 947 KB |  

14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.
English Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors 615 KB |  


Brows publikationer


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret