Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Δημοσιεύσεις των ΑΟΕ το 2020

​​​​​​​​​

Το 2020, έντεκα ανώτατα όργανα ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ δημοσίευσαν 53 εκθέσεις ​σχετικά με ευρύ φάσμα μέτρων που ελήφθησαν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο ως απόκριση στην COVID-19. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι προς τις συνοπτικές παρουσιάσεις 19 εξ αυτών. Σε καθένα από τα αρχεία (pdf), τα οποία περιέχουν συνδέσμους προς τις δημοσιεύσεις στην πρωτότυπη γλώσσα, παρουσιάζεται εν συντομία το αντικείμενο εξέτασης και το σκεπτικό της ελεγκτικής δραστηριότητας και επισημαίνονται οι κύριες διαπιστώσεις και τα βασικά συμπεράσματα.

 
Κάντε κλικ στο "V" για να δείτε όλες τις συνοπτικές παρουσιάσεις ανά ΑΟΕ.

 
Επικοινωνία: Επιτροπή Επαφών

© Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2022

Σχεδιασμός των ενημερωτικών δελτίων: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2022
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής.
​​​​​​​​
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.