Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Νέα

​Βασικός σκοπός της εαρινής συνάντησης των Συνδέσμων είναι η προετοιμασία της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαφών. Το 2017 η Επιτροπή Επαφών συνήλθε στο Λουξεμβούργο, στις 12-13 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατά τη συνάντησή τους στη Στοκχόλμη, στις 16-17 Μαΐου 2017, οι Σύνδεσμοι εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις και δραστηριότητες που θα ετίθεντο υπόψη της Επιτροπής Επαφών. Επιπλέον, οι Σύνδεσμοι συζήτησαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της Επιτροπής Επαφών και της επικοινωνίας στο πλαίσιό της.
Στις 15 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Συνδέσμων του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών. Αντικείμενο των ς συζητήσεών τους ήταν η αναθεώρηση και η υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του δικτύου, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης.
Stockholm , 20/11/2017
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.