Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Νέα

​Βασικός σκοπός της εαρινής συνάντησης των Συνδέσμων είναι η προετοιμασία της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Επαφών. Το 2018 η Επιτροπή Επαφών πρόκειται να συνέλθει στο Ντουμπρόβνικ, στις 11-12 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Κροατίας. Κατά τη συνάντησή τους στη Βαλέτα (Μάλτα), στις 10-11 Μαΐου 2018, οι Σύνδεσμοι εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις και δραστηριότητες που θα ετίθεντο υπόψη της Επιτροπής Επαφών. Επιπλέον, οι Σύνδεσμοι συζήτησαν το κύριο θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαφών για φέτος, που είναι «Η αλληλεπίδραση με τους πολίτες της ΕΕ – ανοικτά ΑΟΕ».

Στις 9 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Συνδέσμων του Δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών. Αντικείμενο των ς συζητήσεών τους ήταν η υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Δικτύου, οι μελλοντικές δραστηριότητές του, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης.

Dubrovnik , 11/10/2018
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.