Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Home


​​​​​​

Αναρτήθηκαν πρόσφατα

14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.
English Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors 615 KB |  

20/11/2017

The Working Group on Structural Funds VII presented its final report to the Contact Committee 2017.

The report is based on a parallel audit on “Contribution of the Structural Funds to the Europe 2020 Strategy in the areas of Employment and/or Education”. For the audit, 11 SAIs evaluated the design of Operational Programmes and analyzed the implementation of projects. They found that, overall, Operational Programmes provide an appropriate basis to contribute to the Europe 2020 strategy. However, they found weaknesses in the design of the Operational Programmes and implementation process which should be addressed by the Commission and the Member States.“
English The Working Group on Structural Funds VII presented its final report to the Contact Committee 2017. 515 KB |  

24/10/2017

Underlying Risks to Sustainable Public Finances

The Supreme Audit Institutions (SAIs) of Finland, Latvia, the Netherlands, Portugal, Slovakia and Sweden have co-operated in a parallel audit on underlying risks to sustainable public finances. The project was endorsed by the Contact Committee at its meeting in June 2015 and the Swedish National Audit Office has chaired the group. The aim of the parallel audit was to draw attention to risks to sustainable public finances and to audit how governments deal with such issues within three similar processes involving recommendations from international organisations. This audit is based on reviews of countryspecific reports and recommendations from the European Union (EU), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Monetary Fund (IMF) issued in the period 2011–2015, (the audited period). The participating SAIs have mapped the various recommendations to their respective country as well as the government responses to these recommendations. They have furthermore audited the public availability of the recommendations at national level as well as national follow-up procedures. A number of SAIs have moreover assessed the effectiveness of government measures.
English Underlying Risks to Sustainable Public Finances 899 KB |  


Αναζήτηση δημοσιεύσεων


This site is managed by the European Court of Auditors.