Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Põllumajandusekspertide võrgustik

 

Pärast 2004. aastal toimunud ÜPP reformi tuli uue poliitika rakendamisega kaasneva ebakindluse ja keerukuse tõttu senised auditi lähenemisviisid üle vaadata. Seoses sellega kiitis kontaktkomitee heaks teemaga otseselt seotud ekspertide vahelise mitteformaalse teabevahetuse võrgustiku loomise. Võrgustiku eesmärk on teabe vahetamine riikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja kontrollikoja vahel, mis annab osalejatele parema ülevaate uuest poliitikast ja vajalikest auditipõhimõtetest.
 
Põllumajandusekspertide võrgustiku seminar toimus 2006. aastal. 2010. aastal korraldatud küsitlusele vastates väljendasid võrgustikus osalejad soovi seda säilitada ja arendada. Selle tulemusel korraldati Prahas 2010. aasta oktoobris kontaktkomitee ja EUROSAI ühine koolitus.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Michal Machowski, Euroopa Kontrollikoda (michal.machowski@eca.europa.eu).
 
 
Kontaktkomitee ja EUROSAI ühine koolitus – Kogemused ÜPP auditite väljatöötamisel ja läbiviimisel
 
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda