Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Sissejuhatus

​​​​​Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid saavad kokku vähemalt kord aastas selleks, et arutada koostöö edasist parandamist. Neid kohtumisi valmistavad ette kontaktametnikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka liikmesriikides toimuvate kontrollikoja auditite kavandamise koordineerimine, kitsamaid audititeemasid käsitlevate töörühmade tegevuse kooskõlastamine ning regulaarne üldteabe vahetamine.

 

Kontaktkomitee: Hiljutiste ja tulevaste kohtumiste tabel

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estoril, Portugal
2011 Euroopa Kontrollikoda
2010 Euroopa Kontrollikoda (Prantsusmaa juhtimisel)
2009 Budapest, Ungari
2008 Euroopa Kontrollikoda
2007 Helsingi, Soome
2006 Varssavi, Poola
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda