Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori raamatupidamisstandardite (EPSAS) töökond

​​​​ 
 
2013. aastal otsustas kontaktkomitee luua töökonna, et tähelepanelikult jälgida Euroopa Komisjoni algatatud Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori raamatupidamisstandardite (EPSAS) väljatöötamise protsessi. Töökond peab aktiivselt osalema komisjoni EPSASi juhtimise ja standarditega tegelevates töökondades, ning andma aru kontaktkomiteele. Lisaks jälgib töökond ELi ja liikmesriigi tasandi vastavaid arengusuundi, suhtleb eelkõige liikmesriikide rahandusministeeriumidega ning annab oma panuse komisjoni EPSASi alaste töökondade töösse.
 
Kontaktisikud:
 
Lionel Vareille (Prantsusmaa kõrgeim kontrolliasutus), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (​Saksamaa kõrgeim kontrolliasutus), (nadja.paessler@brh.bund.de​)
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda