Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Riikide majanduspoliitikate sõltumatu hindamise ekspertide võrgustik

 

 

ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee 19. juuni 2015. aasta kohtumisel Riias loodi resolutsiooniga CC R 2015 01 liikmesriikide parlamentidele esitatavates aruannetes sisalduva sõltumatu hindamise ekspertide võrgustik. Võrgustiku eesmärk on luua:
 
 
  • erinevatel valitsuse tasanditel konkreetse arvu samalaadseid menetlusi järgivate kõrgeimate kontrolliasutuste poolt tehtavate finantsanalüüside raamistik, milles tõstetakse esile eeskirjad ja kohaldatud metoodika;
  •  
  • kõrgeimate kontrolliasutuste poolt tehtavate avaliku poliitika sõltumatuid hindamisi käsitlevate parimate tavade vahetamine, mis on osa katkematust protsessist, mis algab poliitika programmitöö perioodiga ja lõpeb järgmise programmitöö perioodi alustamiseks vajaliku saadud tulemuste analüüsimisega.
 

 

Kontaktisik täiendava teabe saamiseks:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda