Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Auditi kvaliteedi eksperdirühm

 
2002. aasta detsembris otsustasid Kesk- ja Ida- Euroopa riikide, Küprose, Malta ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste presidendid ning Euroopa Kontrollikoda uurida võimalust töötada välja põhjalikud ja üksikasjalikud auditi kvaliteedi suunised, mida huvitatud pooled (k.a kontaktkomitee) saaksid arutada. Eksperdirühmal paluti kõigi huvitatud kõrgeimate kontrolliasutuste ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) abiga need suunised ette valmistada.
 
Eksperdirühm lõpetas suuniste väljatöötamise 2004. aastal ning esitles neid Kesk- ja Ida- Euroopa riikide, Küprose, Malta ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste presidentidele, Euroopa Kontrollikojale ja kontaktkomiteele.
 
Lisaks on eksperdirühm loonud auditi kvaliteedi kohta elektroonilise andmebaasi, mis on kättesaadav kõrgeimate kontrolliasutuste sisevõrgus (CIRCA) ja seda ajakohastavad endised eksperdirühma liikmed vähemalt iga kuue kuu tagant. Eksperdirühma volitused lõppesid 2007. aastal.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Brian Vella, Malta kõrgeim kontrolliasutus (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, Poola kõrgeim kontrolliasutus (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Teemakohased aruanded:
 
 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda