Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Kontaktkomitee ülesanded

 
Kontaktkomitee on autonoomne, sõltumatu ja mittepoliitiline komitee, kuhu kuuluvad ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ja Euroopa Kontrollikoja president. Kontaktkomitee on foorum ühist huvi pakkuvate ELi teemade arutamiseks ja käsitlemiseks.
 
Selles kontekstis tegeleb kontaktkomitee järgmiste küsimustega:
  • dialoogi ja koostöö edendamine auditi ja sellega seotud tegevuste alal;
  • auditi ja aruandekohustustega seotud päevakajalistes küsimustes ühiste seisukohtade väljatöötamine ja tutvustamine;
  • kontaktkomiteesse kuuluvate liikmesriikide ja ELi laienemispoliitikaga hõlmatud riikide kõrgeimate kontrolliasutuste toetamine. 
 
Oma liikmete vahelist koostööd edendades aitab kontaktkomitee edendada ELis tõhusamat välisauditit ja paremat aruandekohustust ning täiustada ELi finantsjuhtimist ja head valitsemistava kooskõlas liidu kodanike huvidega.
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda