Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Kontaktkomitee ülesanded

 
Kontaktkomitee on autonoomne, sõltumatu ja mittepoliitiline komitee, kuhu kuuluvad ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ja Euroopa Kontrollikoja president. Kontaktkomitee on foorum ühist huvi pakkuvate ELi teemade arutamiseks ja käsitlemiseks.
 
Selles kontekstis tegeleb kontaktkomitee järgmiste küsimustega:
  • dialoogi ja koostöö edendamine auditi ja sellega seotud tegevuste alal;
  • auditi ja aruandekohustustega seotud päevakajalistes küsimustes ühiste seisukohtade väljatöötamine ja tutvustamine;
  • kontaktkomiteesse kuuluvate liikmesriikide ja ELi laienemispoliitikaga hõlmatud riikide kõrgeimate kontrolliasutuste toetamine. 
 
Oma liikmete vahelist koostööd edendades aitab kontaktkomitee edendada ELis tõhusamat välisauditit ja paremat aruandekohustust ning täiustada ELi finantsjuhtimist ja head valitsemistava kooskõlas liidu kodanike huvidega.
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda