Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Fiskaalpoliitika auditi võrgustik

​​ 

Fiskaalpoliitika auditi võrgustik loodi Soome ja Rootsi kõrgeimate kontrolliasutuste ettepanekul 2008. aastal.
Võrgustiku eesmärk on riikide fiskaalpoliitika auditeerimise metoodika ja praktika edendamine, kasutades parimaid tavasid ning jagades teavet selles valdkonnas tegutsevate kõrgeimate kontrolliasutuste vahel. Võrgustiku jaoks on keskse tähtsusega oma ala praktikute kaasamine ning valdkonnast huvitatud kõrgeimate kontrolliasutuste vaheline teabevahetus.
 
Võrgustiku tegevuse hulka kuuluvad võrdlusuuringud (parimad tavad, teabe kogumine), teabevahetus ning fiskaalpoliitika auditeerimise alase teabe levitamiseks mõeldud töötubade ja seminaride organiseerimine.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Matti Okko, Soome kõrgeim kontrolliasutus,
​ ​​

Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda