Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Lissaboni strateegia / strateegia „Euroopa 2020” auditi võrgustik

 
Võrgustik loodi 2008. aastal eesmärgiga luua platvorm, mis aitaks kõrgeimatel kontrolliasutustel hinnata Lissaboni strateegia / strateegia „Euroopa 2020” raames nii liikmesriikide kui Euroopa tasandil võetud meetmeid ning koordineerida nimetatud valdkonna tegevust.
 
Võrgustik aitab audiitoritel jagada kogemusi ja infot kõrgeimate kontrolliasutuste strateegiate, parimate tavade, auditimeetodite ja kasutatavate tehnikate kohta. Võrgustiku töö on enamjaolt internetipõhine, kuid organiseerida võidakse ka spetsiifilisi töötube.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Ana Furtado, Portugali kõrgeim kontrolliasutus
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda