Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

ELi finantsjuhtimist kajastavate liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste aruannetega tegelev võrgustik

 
Võrgustik on platvorm, mille abil edendada ELi finantsjuhtimise alase info vahetamist ja koostööd ELi kõrgeimate kontrolliasutuste vahel. Töörühma eesmärk on aidata kõrgeimaid kontrolliasutusi, kes koostavad üldiseid aruandeid ELi finantsjuhtimise kohta. Tunnistades liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahelisi erinevusi, püüab võrgustik edendada valdkonnasisest koostööd lähenemisviiside kooskõlastamisel ning diskussioone selle kohta, kuidas üldiseid ELi aruandeid edasi arendada nii, et need sisaldaksid rohkem ühiseid elemente, võimaldades seeläbi riike omavahel võrrelda.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Jan van den Bos, Madalmaade kõrgeim kontrolliasutus (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Teemakohased aruanded:
 
 
 
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda