Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Uudised

​2017. aastal toimub kontaktkomitee kohtumine Euroopa Kontrollikoja juhtimisel 12.–13. oktoobril Luxembourgis. Stockholmis 16.–17. mail 2017 toimunud kohtumisel arutasid kontaktametnikud uusi arengusuundi ja tegevusvaldkondi, mida kontaktkomitee töös arvesse võtta. Lisaks arutasid kontaktametnikud meetmeid kontaktkomitee juhtimise ja teabeedastuse parandamiseks.
ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustiku kontaktametnikud kohtusid 15. mail 2017. Nad arutasid võrgustiku töökava muutmist ja elluviimist ning juhtimisega seotud küsimusi.
Stockholm , 20/11/2017
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda