Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Uudised

​Euroopa Kontrollikoda avaldas täna ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee nimel ülevaate sellest, kuidas ELi riikide audiitorid uurivad rahvatervise valdkonda. Kontaktkomitee teise auditikompendiumi koostamisse panustasid kokku 24 kõrgeimat kontrolliasutust.

Rahvatervis kuulub peamiselt liikmesriikide vastutusvaldkonda, mistõttu on riikides ka märkimisväärselt erinevad tervishoiusüsteemid. EL toetab liikmesriikide tööd, keskendudes eelkõige nende tegevuse täiendamisele ja koordineerimisele. Viimastel aastakümnetel on liikmesriikide tervishoiusüsteemid olnud silmitsi paljude keeruliste ülesannetega, nagu pidevalt suurenevad kulud, rahvastiku vananemine ning patsientide ja tervishoiutöötajate üha suurenev liikuvus.

„Rahvatervis nõuab ELi ja selle liikmesriikide kooskõlastatud jõupingutusi ning kahtlemata on see teema tulevaste põlvkondade poliitilises tegevuskavas jätkuvalt olulisel kohal,“ ütles Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Seetõttu on kogu ELis oluline suurendada teadlikkust hiljutistest auditileidudest.“

Kompendiumis esitatakse ka taustteavet rahvatervise, selle õigusliku aluse, peamiste eesmärkide ning valdkonnaga seotud kohustuste kohta liikmesriikide ja ELi tasandil. Lisaks kirjeldatakse väljaandes peamisi probleeme, millega EL ja selle liikmesriigid valdkonnas silmitsi seisavad. Rahvatervise teemat on keeruline auditeerida. Viimastel aastatel tehtud auditite suur arv näitab aga valdkonna olulisust ELi kodanike jaoks.

Kompendium põhineb kontrollikoja ja ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste tehtud auditite hiljutistel tulemustel; selle koostamisel osalesid järgmised 23 riiki: Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja Soome. Nendes auditites käsitleti olulisi tulemuslikkuse aspekte ja uuriti erinevaid rahvatervise küsimusi, nagu ennetamine ja kaitse, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet, uute 


04/01/2020
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda