Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Kontaktkomitee koostööraamistiku hindamise rakkerühm

Rakkerühm loodi 2015. aastal, et hinnata kontaktkomitee koostöö tugevaid ja nõrku külgi. Oma tegevusega peab rakkerühm kindlaks määrama, kuidas kontaktkomitee koostööd kõige mõjusamaks muuta, tegema ettepanekud selle kohta, kuidas seda saavutada ja milliseid samme edasi teha.
 
Lisainfot saab e-posti aadressil liaison.officer@eca.europa.eu.​
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda