Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Töökond, mis tegeleb avaliku sektori välisauditi ülesannete ja rolliga Euroopa Liidu majandusjuhtimises toimunud viimaste muutuste taustal

2012. aastal andis kontaktkomitee töökonnale ülesande uurida kõrgeimate kontrolliasutuste ülesandeid ja rolli ELi viimaste arengusuundade taustal ning selle kohta aru anda. Lisaks sisulistele küsimustele uurib töökond kõrgeimate kontrolliasutuste sõltumatuse, mõjususe ja usaldusväärsuse eeltingimusi. Eesmärk on edaspidisele õigusloome protsessile võimalikult asjakohaselt ja efektiivselt, soovitavalt konsultatsioonide vormis, kaasa aidata, toetudes kontaktkomitee ja selle liikmesorganisatsioonide tugevatele külgedele ja kogemustele.
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda