Autoriõigus

© Euroopa Kontrollikoda, 2006–2023​​
 

Vastutuse välistamine

ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee ei võta vastutust ega kohustust veebilehel oleva materjali eest, millel on üksnes teavitav otstarve. Täpsemalt:
  • veebilehel esitatud dokumendid ei ole ametlikud dokumendid. Ainult kontaktkomitee poolt vastuvõetud tekstid on autentsed;
  • veebilehel esitatud teave ei ole ameti- ega õigusalane nõuanne;
  • kuigi ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee püüab tagada, et veebilehel avaldatud teave on ajakohane ja täpne, ei saa ta seda siiski kindlustada. Märgatud vead parandatakse nõuetekohaselt;
  • ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee ei võta endale vastutust veebilehel avaldatud teabe või andmete kasutamise eest. Seepärast soovitatakse kasutajatel võtta vajalikud abinõud enne mainitud andmete kasutamist omal vastutusel;
  • veebilehel avaldatud teave võib olla seotud viidetega teistele veebilehtedele, mille üle puudub ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomiteel kontroll ning mille eest see ei võta mingit vastutust.