Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Eeskirjade eiramise ja pettuste vältimise ja nende vastu võitlemise töörühm

 
 
ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee 19. juuni 2015. aasta kohtumisel Riias loodi töörühm, et tugevdada eeskirjade eiramise ja pettuste vältimise ja nende vastu võitlemise vallas kõrgeimate kontrolliasutuste vahel tehtavat koostööd, kaitstes seeläbi ELi tulusid. Töörühma eesmärgid on:
 
  • tegeleda pettuste vältimise ja sellevastase võitluse põhivaldkondadega, edendades liikmesriikides ühtset järelevalvet ja koostades ettepanekuid ELi õigusaktide täiustamiseks;
  • tõhustada OLAFiga tehtavat koostööd, eriti seoses eeskirjade eiramise alase andmebaasi kasutusega, et luua siseriiklikke andmebaase;
  • ühtlustada Euroopa auditiinstitutsioonide poolt eeskirjade eiramise ja pettuste vältimiseks ja nende vastu võitlemiseks võetavaid meetmeid;
  • tugevdada kontrolliahelat;
  • täiustada siseriiklike ja ELi vahendite sissenõudemenetlusi;
  • koostada ettepanekuid kehtivate ELi standardite täiustamiseks.
 
Kontaktisik täiendava teabe saamiseks:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda