Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Struktuurifondide töörühm

2000. aastal lõi kontaktkomitee töörühma selleks, et jälgida liikmesriikides struktuurifondide haldamise kohta tehtavaid uuringuid. Uuringute eesmärk oli saada õige, täpne ja dokumenteeritud kirjeldus menetlustest, mida liikmesriigid struktuurifondide haldamisel ja kontrollimisel rakendavad. Töörühm tegi ELi struktuurifondide (2000–2006) kohta uuringu ja esitas aruande 2002. aastal.
 
2002. aastal jätkas töörühm (I struktuurifondide töörühm) oma tööd eesmärgiga läbi viia nende meetmete paralleelne audit, mis tagavad piisava auditijälje, sh 5% kontrolli, nagu on nõutud nõukogu määruses nr 1260/1999 ja komisjoni määruses nr 438/2001. Aruanne esitati 2004. aastal.
 
2004. aastal sai II struktuurifondide töörühm volitused jätkata oma tööd ja esitada lühike ülevaade, milles keskendutakse eeskirjade eiramise väljaselgitamise, aruandluse ja järelkontrolliga seotud menetlustele. Aruanne esitati 2006. aastal.
 
2006. aastal tegi kontaktkomitee III struktuurifondide töörühmale ülesandeks jätkata ülevaadete esitamist struktuurifondidega seotud teemadel ja auditeerida struktuurifondide tööhõive- ja/või keskkonnaprogrammide tulemuslikkust (väljundit/mõjusust). Aruanne esitati 2008. aastal.
 
2008. aastal volitas kontaktkomitee IV struktuurifondide töörühma jätkama oma tööd, esitades ülevaade, milles keskendutakse kontrollide maksumusele (see võis sisaldada ka tehnilise abi kasutamist struktuurifondide kontrollimisel). Aruanne esitati 2011. aastal.
 
2011. aastal volitas kontaktkomitee V struktuurifondide töörühma jätkama tööd teemal „Struktuurifondide määruste lihtsustamine”. 2015. aastal esitleti aruannet.
 
2015. andis kontaktkomitee töörühmale mandaadi töö jätkamiseks ja paralleelse auditi tegemiseks teemal „struktuurifondide panus strateegia „Euroopa 2020” elluviimisesse hariduse ja/või tööhõive valdkonnas”. 2017. aastal esitleti aruannet
 
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Beate Korbmacher, Saksa Liitvabariigi kõrgeim kontrolliasutus (beate.korbmacher@brh.bund.de)
 
Joachim Fuhs, Saksa Liitvabariigi kõrgeim kontrolliasutus (joachim.fuhs@brh.bund.de)
 

Teemakohased aruanded:
 
 
13/01/2016

Final report on the Analysis of (types of) errors in EU and national public procurement within the Structural Funds programmes


The Working Group carried out the parallel audit in order to understand why detected errors in Structural Funds are often associated with public procurement rules. The findings show that ‘lack of knowledge’ is the most common reason for errors in public procurement, followed by ‘interpretation difficulties’. The participating SAIs concentrated on the errors reported by national authorities and SAIs. They assessed the national applications of the relevant COCOF guidelines and scrutinised national systems aimed at detecting and preventing errors in public procurement procedures. Furthermore, they analysed the types and causes of errors and identified similarities and differences across the Member States.
16/01/2012

Final Report on the Parallel Audit on the Costs of controls of Structural Funds


In this report submitted to the Contact Committee, the Working Group informs the Member States about challenges, key findings and recommendations arising from its parallel audit on the costs of controls of the management of Structural Funds, including the use of technical assistance for the control of Structural Funds. The audit covered a wide range of operational programmes.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit on the processes of identifying, reporting and following-up on irregularities


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices, weaknesses and recommendations on the processes in place for identifying, reporting and following up on irregularities depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the report are related to six key areas: 1) Guidance; 2) Identification and recording of potential irregularities; 3) Examination and decision-making on recorded irregularities; 4) Reporting to the Commission; 5) Follow up/investigation of the reported irregularities; 6) Financial Corrections.
12/10/2009

Final Report on the Parallel Audit of the Performance of the Structural Funds programmes of the EU in the areas of employment and/or environment


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee its key findings, good practices and recommendations on the Performance of the Structural Funds Programmes of the European Union in the Areas of Employment and/or Environment depending on Country Reports prepared as results of the parallel audits conducted by the participating SAIs. The findings of the audit are related to six key areas: 1) Planning of Measures and Selection of Projects; 2) Goal oriented application procedures; 3) Award procedures; 4) Monitoring and Reporting; 5) Evaluation; 6) Participation of the Monitoring Committees in the evaluation of earlier Structural Funds measures and in the planning of new Structural Funds measures.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda