Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Ühenduste finantshuvide kaitse töörühm

 
Ühenduste finantshuvide kaitse töörühm loodi 2001. aastal selleks, et:
  • määrata kindlaks igas liikmesriigis ühenduste finantshuvide kaitset reguleeriv raamistik ja sel eesmärgil loodud ametiasutuse struktuur ning töövaldkond;
  • analüüsida liikmesriikide ja/või kesktasandi ja piirkondlike kõrgeimate kontrolliasutuste volitusi, töövaldkonda ja konkreetset tegevust ühenduste finantshuvide kaitsel.
 
Töörühm on esitanud kontaktkomiteele arutamiseks Euroopa ühenduste finantshuvide kaitset käsitleva lõpparuande, mille kontaktkomitee on kinnitanud.
 
Lisateabe saamiseks pöörduge:
 
Giovanni Coppola, Itaalia kõrgeim kontrolliasutus (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it; giovanni.coppola@corteconti.it)
 

Teemakohased aruanded:
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda