Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Home


Hiljuti avaldatud

28/06/2018

Kontaktkomitee auditikogumik: noorte töötus ja noorte integreerimine tööturule

Auditikogumiku näol avaldab kontaktkomitee uut liiki väljaande, mille eesmärk on tõhustada oma sidusrühmadele ja laiemale üldsusele asjakohaste auditisõnumite edastamist. Esimeses väljaandes keskendutakse äärmiselt päevakajalisele teemale, milleks on noorte töötus ja noorte tööturule integreerimine. Kogumik põhineb kontaktkomitee 14 liikmesriigi poolt aastatel 2013–2017 koostatud auditiaruannetel.
Noorte töötus on tähtis päevakorraküsimus enamiku ELi liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide jaoks. 2016. aastal ei suutnud üle 4 miljoni noore tööd leida ja pikaajalise töötusega silmitsi seisvate noorte osakaal on endiselt suur. Kontaktkomitee liikmed püüavad liikmesriikide ja riigiülesel tasandil tagada noorte töötuse vastu võitlemiseks kasutatavate vahendite tulemusliku kasutamise.
Kogumik on sellel veebisaidil kättesaadav ELi 24 keeles.
Estonian Kontaktkomitee auditikogumik: noorte töötus ja noorte integreerimine tööturule 2 MB |  

13/04/2018

Status Outline - October 2017

Status Outline of EU SAI Contact Committee Activities - October 2017
English Status Outline - October 2017 947 KB |  

14/12/2017

Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors

The report is based on a parallel audit on the “prudential supervision of medium-sized and small (’less significant’) institutions in the European Union after the introduction of the Single Supervisory Mechanism”. In the audit, 5 Supreme Audit Institutions (SAIs) assessed the regulatory framework governing small and medium-sized banks in the EU as well as the design and conduct of prudential supervision. Two overarching findings emerged:
(1) The way in which banking regulation is transposed, and banking supervision of Less Significant Institutions (LSIs) is designed and conducted, varies across different EU Member States.
(2) Since the introduction of the Single Supervisory Mechanism – the first pillar of the European Banking Union – gaps in SAIs’ ability to audit banking supervision have emerged. This applies to national SAIs as well as the European Court of Auditors.
The Contact Committee urges actors at European and national level to strengthen the external audit of the public task of banking supervision. In a policy area where trillions of euros are at stake, accountability and democratic control should not be compromised.
English Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors 615 KB |  


Väljaannete otsing


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda