Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

Tarkastustoimia käsittelevä yhteinen työryhmä

 
 
Työryhmä perustettiin alun perin ehdokasvaltioiden työryhmäksi, jonka tehtävänä oli edistää ja helpottaa ehdokasvaltioiden ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pienimuotoista ja käytännönläheistä yhteistyötä. Vuonna 2002 perustettu työryhmä on sittemmin nimetty uudestaan tarkastustoimia käsitteleväksi yhteiseksi työryhmäksi.

Vuoden 2004 yhteyskomiteassa todettiin, että tarkastustoimia käsittelevästä yhteisestä työryhmästä on muodostunut keskeinen tekijä toukokuun 2004 laajentumisen jälkeen. Sen tehtävänä on pyrkiä osaltaan ylläpitämään ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean ja pääjohtajien verkoston (ehdokasvaltiot ja mahdolliset ehdokasvaltiot) välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Yhteinen työryhmä avustaa pääjohtajien verkoston toimintaa antamalla ammatillista, organisatorista ja teknistä neuvontaa ja tukea. Se antaa yhteyskomitealle vuosikertomuksen kaikkien pienimuotoisten tarkastustoimien määrästä ja luonteesta.
 
Lisätietoja aiheesta antavat
 
Dragos Budulac, Romanian ylin tarkastuselin,
dragos.budulac@rcc.ro
 
Isabelle Berglund, Ruotsin ylin tarkastuselin
isabelle.berglund@riksrevisionen.se
 

Aiheeseen liittyviä kertomuksia:
25/01/2012

Making Supreme Audit Institutions Twinning Successful


A good practice guide by Presidents of the SAIs of the Candidate and Potential Candidate Countries and the European Court of Auditors


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.