Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2007


Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin kokous Helsingissä 3.-4. joulukuuta 2007

 

 
EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean vuosittaista kokousta 3.-4. joulukuuta 2007 isännöi Suomen valtiontalouden tarkastusvirasto ja puheenjohtajana toimi viraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. Ehdokasvaltioiden Turkin, Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn koulutuskomitean ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Ohjelmaan sisältyi seminaari EU-varojen hyvän hallintotavan riskinhallinnasta. Seminaarin aihe oli "Riskinhallinta, hyväksyttävä riskitaso ja yhdennetty sisäinen valvontajärjestelmä EU-varojen hoidossa".
 
Seminaarin keskeisenä tavoitteena oli jatkaa varainhoitoasetuksen uudistuksen yhteydessä käynnistettyä keskustelua ja yhdennettyä sisäisen valvonnan järjestelmää koskevaa toimintasuunnitelmaa. Tarkoituksena oli lisäksi keskustella jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten roolista EU-varojen hyvän hallintotavan varmistajana ja kehittäjänä.
 
Vierailevina puhujina olivat Euroopan komission varapuheenjohtaja Siim Kallas, Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Herbert Bösch ja Suomen eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Matti Ahde.
 
Puheiden jälkeen eräiden ylimpien tarkastuselinten edustajat esittivät puheenvuoroja kansallisista kokemuksistaan riskinhallinnasta ja ylimpien tarkastuselinten roolista hyväksyttävän riskitason määrittelyssä EU:n toimintaympäristössä.
 
Seminaarissa korostettiin, että ylimmillä tarkastuselimillä on keskeinen rooli EU:n talousarvioon liittyvien riskien hallinnassa, ja että on tarpeen päästä yhteisymmärrykseen riskiluokista ja hyväksyttävistä riskitasoista.
 
Osallistujat keskustelivat myös EU-varojen hoitoon liittyviä aiheita käsittelevien työryhmien töiden tuloksista.
Työryhmien aihepiireinä olivat: rakennerahastot, ylimpien tarkastuselinten kansalliset kertomukset EU:n varainhoidosta, arvonlisävero, julkiset hankinnat, tarkastusstandardit, tarkastusten laatu ja maatalous. Lopuksi esiteltiin ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden ylimpien tarkastuselinten, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja SIGMAn välisen yhteistyöverkoston tulokset.
 
 
 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.