Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2009

 
EU:n yhteyskomitean vuosikokous Budapestissä 30. marraskuuta ja 1. joulukuuta 2009
​​
Vuonna 2009 Unkari isännöi EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin muodostaman ammatillisen yhteistyöverkoston vuosikokousta. EU:n ehdokasmaiden (Turkki, Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn , INTOSAIn kehitysaloitteen ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Osallistujat keskustelivat ammatillisen ohjelman osana järjestetyssä puolipäiväisessä seminaarissa siitä, miten ylimmät tarkastuselimet voivat olla apuna toimenpiteissä, joita viranomaiset toteuttavat rahoitus- ja talouskriisin vuoksi. Seminaarissa todettiin, että useimmat ylimmät tarkastuselimet olivat reagoineet nopeasti, mukauttaneet tarkastussuunnitelmiaan uuden tilanteen vaatimalla tavalla ja kohdistaneet toimintaansa kriisinhallintatoimenpiteiden tarkastukseen. Yksittäisten ylimpien tarkastuselinten toimissa esiintyy kuitenkin maakohtaisia eroja viranomaisten kriisintorjuntatoimenpiteiden tyypistä ja soveltamisalasta sekä ylimmän tarkastuselimen laillisista toimivaltuuksista riippuen.
 
Lisäksi kokouksessa esiteltiin hiljattain hyväksytystä ja 1. joulukuuta 2009 voimaantulleesta Lissabonin sopimuksesta johtuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat ylimpien tarkastuselinten työhön. Osallistujat kävivät myös vilkasta keskustelua ylimpien tarkastuselinten riippumattomuudesta. Tämän seurauksena laadittiin yhteiskomitean lausuma, jossa EU-toimielimiä ja jäsenvaltioiden parlamentteja kehotetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että ylimpien tarkastuselinten toiminnan riippumattomuus turvataan Liman ja Meksikon julkilausumien sekä Lissabonin sopimuksen mukaisesti.
 
Osallistujat keskustelivat myös Euroopan unioniin liittyvistä kertomuksista, joita jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet olivat laatineet energiatehokkuustodistusten tarkastuksesta ja rakenne- ja koheesiorahastojen hallintojärjestelmien tarkastuksesta, yhteyskomitean työryhmien toiminnasta sekä ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkostosta, yhteistyökehyksen nykyisestä ja tulevasta toiminnasta sekä yhteistyön organisoinnista.
 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.